Efter att ha fått leverera en kortfilm åt KIC Inno Energy föregående år så är det med stor glädje vi kan berätta att vi nu har avslutat ett större filmprojekt åt dem i år. Det handlar om tre filmer som tillsammans presenterar deras två Masterutbildningar i Europa.

KIC InnoEnergy investerar pengar i gröna näringar och grön energi i hela Europa och utbildningsprogrammen är en gemensam satsning med utvalda Universitet. KTH i Stockholm och Uppsala Universitet har fått äran att delta i Sverige. Du kan läsa mer om KIC InnoEnergy här.


Call Now Button