0736-54 03 88 fredrik@biscuit.se

Jag började arbeta med Facebook 2006 på den tiden då en annons kallades för Social Ads. Det var inte mycket att yvas över, valmöjligheterna var väldigt få och nätverket var fortfarande relativt begränsat i Sverige. Ca. 12 miljoner i världen och några hundratusen i Sverige. Och idag enligt “The Verve.com” är det närmare 1,3 miljarder användare (!)

Men i just detta projekt som handlade om att marknadsföra en Internetbaserad, internationell utbildning i “dataspelsproduktion” (International Game Production Studies) så fanns det anledning att prova. Vi hade dessutom mycket ont om tid så alla kanaler som kunde ge något slags resultat var uppe på tapeten.

Jag blev redan då positivt överraskad av resultaten och fortsatte att följa utvecklingen med stor nyfikenhet. Och idag rekommenderar jag i princip alla att komplettera Google med Facebook för sökmotormarknadsföringen.

Facebook är idag ett mycket kompetent Marknadsföringsverktyg

Här listar jag de olika möjligheter till inriktning som idag finns och som ger den som marknadsför goda möjligheter att “hitta rätt”.

Demografi & Geografisk plats

Kan tyckas ganska basalt men är fortfarande mycket värdefullt givetvis. Land, kommun och hela vägen ner till städer. Kön och ålder. Inte illa alls. Men det blir ännu bättre.

Precisa intressen

När du delar saker på din tidslina så snappar givetvis Facebook upp detta. Dina intressen, dina aktiviteter, din utbildning, dina anställningar, sidor som du gillar eller grupper som du tillhör. Här finns en hel del information för Facebook att sortera och använda till fördel för den som skapar annonser och vill vara så relevant som möjligt.

Breda kategorier

Du kan också gå mycket bredare givetvis.

Anknytning

Man kan välja att endast visa sin annons för dem som redan har något slags koppling till en själv. Exempelvis personer som tidigare har gillat din sida. Denna möjlighet finns för sidor, grupper, aktiviteter och även appar som du administrerar.

Avancerad Inriktning

Du kan ladda upp egna listor med kontakter och kontakta dem via Facebook. Du kan hitta andra potentiella kunder som liknar dem du redan har. Du kan få kontakt med individer som “har berättat för Facebook” att man är intresserad av verksamheter liknande din egen genom att exempelvis ha besökt liknande hemsidor eller kanske din hemsida.

Så hanterar vi din Marknadsföring på Facebook

När vi hanterar en kampanj åt en kund så arbetar vi enlighet med Facebooks “Best Practice”. Vi skapar flera kampanjer med olika text, bilder, och inriktning. Vi lär oss av den effekt vi får och testar oss vidare för att optimera. Vi testar också ingående mot den specifika grupp som vi vet är dina bästa kunder för att om möjligt hitta ännu mindre undergrupper (segment/nischer) i den gruppen. Återigen genom att experimentera med det kreativa innehållet och olika alternativ för inriktning. Facebook är idag ett kraftfullt verktyg och om du inte ännu använder detta media (denna kanal) så är det hög tid.


Call Now Button