Mitt företag har endast två egentliga funktioner (marknadsföring och innovation) allt annat är kostnader.

Hur är det med ditt?

Så här uttryckte en stor tänkare på området det:

“Eftersom syftet är att skapa en kund, har verksamheten två – och bara två – funktioner: marknadsföring och innovation. Marknadsföring och innovation skapar värde, resten är kostnader.”/ Peter Drucker

Som företagare är vi sysselsatta med att skapa värde för våra kunder. Och som företagare är det väldigt värdefullt att förstå innebörden av ovanstående slutsats. Det innebär nämligen att du ska lägga så mycket som möjligt av din tid på att bättre tillgodose dina kunders behov (innovation) samt att nå ut med ditt erbjudande till dina potentiella kunder på ett bättre sätt (marknadsföring).

Mitt företag erbjuder tjänster relaterade till marknadsföring som alltså är ett enastående viktigt område för dig som företagare. Och min återkommande utmaning i dialog med mina existerande och potentiella kunder är att bättre lyckas med att verkligen förankra denna insikt.

Jag upplever ofta att företagare först och främst ser marknadsföring som ett nödvändigt ont, som en kostnad som man helst vill slippa. Men det korrekta förhållningssättet är alltså att se marknadsföring som en av företagets två egentliga funktioner.

Marknadsföring & Innovation

Kullager, en svensk innovation

Om du tycker att detta låter rimligt så får du gärna höra av dig.

Call Now Button