Mitt företag har endast två egentliga funktioner (marknadsföring och innovation) allt annat är kostnader.

Hur är det med ditt?

Så här uttryckte en stor tänkare på området det:

”Because its purpose is to create a customer, the business has two – and only two – functions: marketing and innovation. Marketing and innovation create value, all the rest are costs.”/Peter Drucker

Som företagare är vi sysselsatta med att skapa värde för våra kunder. Och som företagare är det väldigt värdefullt att förstå innebörden av ovanstående slutsats. Det innebär nämligen att du ska lägga så mycket som möjligt av din tid på att bättre tillgodose dina kunders behov (innovation) samt att nå ut med ditt erbjudande till dina potentiella kunder på ett bättre sätt (marknadsföring).

Mitt företag erbjuder tjänster relaterade till marknadsföring som alltså är ett enastående viktigt område för dig som företagare. Och min återkommande utmaning i dialog med mina existerande och potentiella kunder är att bättre lyckas med att verkligen förankra denna insikt.

Jag upplever allt för ofta hur företagare först och främst ser marknadsföring som ett nödvändigt ont, som en kostnad som man helst vill slippa. Men det korrekta förhållningssättet är alltså att se marknadsföring som en av företagets två egentliga funktioner!

Marknadsföring & Innovation

Kullager, en svensk innovation

Om man ser det på detta sätt så öppnar sig en helt ny värld. Du har då äntligen skaffat dig en helt grundläggande förutsättning för att expandera och förvandla ditt företag till en tillväxtraket. Alltså en verksamhet som dagligen skapar nytta, nöje och försörjning för dig, dina närmaste och en växande skara kunder och anställda.

Om du tycker att detta låter rimligt så får du gärna höra av dig och detta gäller givetvis både gamla och nya kunder.

För den som är nyfiken så rekommenderar jag den här artikeln.

För att översätta så kan du använda Google Translate (kopiera och klistra in).

Share